ابزارهای لینوکس متداول در نگهداری سرورها

در این نوشته قصد دارم از مجموعه ابزارهای لینوکس که برای نگهداری آن بسیار کاربردی هستند نام ببرم. این لیست دایم بروز خواهد شد لذا همیشه به آن سر بزنید:

ابزارهای لینوکس

KernelCare: یکی از ابزارهای لینوکس برای بروز نگه داشتن کرنل لینوکس که اتوماتیک آنرا با بسته های بروز شده پچ می کند.
CloudLinux: یکی دیگر از ابزارهای لینوکس برای کنترل مصرف منابع توسط کابران در سرور های اشتراکی

Config Server Security (CSF) : یک فایروال خوب و قدرتمند برای لینوکس

ClamAV: آنتی ویروسی جالب برای حفظ جان سرور از شر ویروس ها و برنامه های مخرب

htop: یکی از ابزارهایی که  بسیار برای مانیتور کردن مصرف منابع در پوسته لینوکس مفید است.

tcpdump: ابزاری برای مشاهده ترافیک شبکه در حال تبادل بر روی پورت شبکه

lsb_release: ابزاری بسیار مفید برای دریافت اطلاعاتی در مورد هسته لینوکس، توزیع استفاده شده و… می‌باشد.