سازمان های صادر کننده گواهینامه ISMS

در این مقاله سعی کردم تا یک گزارش بسیار جامع و جالب را برای شما فراهم کنم. آنچه که در ادامه آمده است صرفا یک ترجمه خشک و خالی از یک مقاله فرنگی نیست بلکه با استفاده از گزارشاتی که از سایت های مختلف به دست آوردم سعی کردم تحلیلی مناسب از وضعیت شرکت ها و سازمانهای ایرانی در مسیر دریافت گواهینامه امنیت اطلاعات بر اساس استاندارد های ایزو ارایه کنم. بر اساس گزارشی که دفتر نشر و ترویج سیستم مدیریت امنیت اطلاعات شرکت ژاپنی JIPDEC(Japan Information Processing Development Corporation) منتشر کرده معتبر ترین سازمانهای صادر کننده گواهینامه امنیت اطلاعات با توجه به تعداد گواهینامه هایی که برای شرکتها و سازمان های ژاپنی صادر کرده اند به شرح زیر است:

برای مشاهده نمودار فوق به صورت واضحتر روی نمودار کلیک کنید.

با توجه به گزارش فوق بیش از % ۳۷ گواهینامه های صادر شده توسط سازمان ژاپنی BSI-J بوده است که برخی از آنها شرکت های بزرگی همچون سیسکو ، پاناسونیک ، NTV (NIPPON TELEVESION NETWORK) ، NHK MEDIA TECHNOLOGY و Sun Microsystems K.K هستند که این نشانه پیشرفت چشمگیر ژاپن در این زمینه و همچنین جایگاه ویژه امنیت اطلاعات در این کشور می باشد. البته لازم به ذکر است که در مجموع ۵۹۱۳ سازمان در کل دنیا موفق به کسب گواهینامه ISMS شده اند که نزدیک به %۶۰ آنها را شرکت های ژاپنی تشکیل داده اند و این خود جای تامل دارد. در ادامه نیز گزارشی از سایت iso27001certificates برای شما آوردها که در آن تعداد کشور های موفق به دریافت گواهینامه ISMS در سراسر دنیا به تفکیک هر کشور آمده است که توجه به آن خالی از لطف نیست:

برای شماهده جدول با وضوح بیشتر بر روی جدول کلیک کنید.

برای شماهده جدول با وضوح بیشتر بر روی جدول کلیک کنید.

که از این تعداد ایران تنها ۴ جایگاه را یعنی شرکت سیمان داراب، دپارتمان IT بندر امام خمینی ، شرکت مپنا و اسکان¬ایت در لیست دارندگان گواهینامه ISMS به خود اختصاص داده است.