نوشته‌ها

کدام فایل در چه حالی/ توسط چه برنامه ای / به چه شکلی باز شده است؟

این برنامه که می خواهم در مورد آن صحبت کنم به طور قطع مشکل گشای بسیاری از ادمین های شبکه است که البته بهتر است بگویم فرای تصور هر کسی که دنبال چنین برنامه ای بوده است عمل می کند و ممکن است که شما را دچار شگفتی کند.حتما تا به حال برای شما پیش امده است که بخواهید متوجه شوید یک برنامه کدام فایل ها را گشوده است یا اینکه مثل من قصد یافتن فایل یا فایل های تنظیمات یک برنامه را در سر داشته باشید این برنامه می تواند به صورت همزمان در هر لحظه فعالیت سیستم فایل را در اختیار شما قرار دهد اسم این برنامه Filemon هست که در ادامه برای دانلود قرارش دادم.

filemon
دانلود Filemon
راهنمای استفاده